Autistakat segito tarsulas Dunaszerdahelyen

Školská edukácia

V Dunajskej Strede sa edukácii detí s autizmom venujú dve špeciálne školy:

  1. Špeciálna a praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským
  2. Špeciálna škola s vyučovacím jazykom slovenským