Autistakat segito tarsulas Dunaszerdahelyen

Príznaky

Očividné príznaky zo širokej škály autistického správania: (Podľa plagátu Anglickej Národnej autistickej spoločnosti)


 • Správa sa ľahostajne.

 • S deťmi sa hrá len vtedy, keď ho núti alebo mu pomáha dospelá osoba

 • Jednostranná komunikácia, odpoveď ho nezaujíma

 • Svoje požiadavky vyjadruje pomocou ruky inej osoby

 • Hovorí stále o tej istej téme

 • Opakuje počuté slová ako papagáj

 • Bizarné repetitívne správanie, napr. poletujúce ruky

 • Naoko neodôvodnené správanie

 • Predmety obchytáva, oblizuje a točí s nimi

 • Do očí iných ľudí sa pozerá len občas, alebo nikdy

 • Protestuje proti zmenám

 • Pri hre chýba tvorivé hranie rolí

 • Aktivity nevyžadujúce sociálne cítenie vykonáva veľmi rýchlo a pohotovo